AGRO

Spoločnosť AGIS SK, s.r.o. si plne uvedomuje spoločnú zodpovednosť za krajinu a prostredie v ktorom žijeme. Preto pred pár rokmi urobila prvé kroky v odbore „ AGRO“.

Predstava spoločnosti sa zhmotnila do skutočnosti, veď čo môže byť krajšie ako aleje stromov, ktoré prinášajú pokoj, zeleň a ešte aj úžitok z krásnych zdravých plodov? A kto je kráľ medzi stromami?

Odpoveďou a vstupnou bránou pre spoločnosť do tohto segmentu bola realizácia orechového sadu na Južnom Slovensku.

Cieľom našej spoločnosti je zveľaďovať hospodársku vidiecku krajinu a priniesť odberateľom na stôl domácu zdravú produkciu v ekologickej kvalite pestovania.

Naše krédo je:

„ Predkovia mali pravdu:“ Zasaď strom.........““

 

Orechový sad

Lokalita južné Slovensko

Podpora ekológie

Kvalita domácej produkcie

AGRO

TOP