PRIEMYSELNÉ NEHNUTEĽNOSTI

Spoločnosť AGIS SK , s.r.o. je vlastníkom viacerých priemyselných, výrobných a multifunkčných nehnuteľností v regióne Bytča. Našimi klientmi sú medzinárodné výrobné spoločnosti podnikajúce v obore automotiv, automatických parkovacích systémov, výrobcovia a distribútori v oblasti FMCG, stavebných materiálov,  logistické spoločnosti ale aj strední podnikatelia rôzneho zamerania. Dôležitú skupinu našej klientely tvoria lekári, právnici, poisťovací makléri  a prevádzkovatelia HORECA zariadení .

Realizácia týchto služieb je zabezpečená v priestoroch o výmere celkovo 28.300 m2.  

Naše krédo je:

Postaráme sa o Vaše zázemie, bez starostí s vlastníctvom“

28300 m2

Celková výmera

Medzinárodna klientela

Automotiv, FMCG, HORECA

TOP